Сергій Стародуб
Юрист
03.09.2020
Що робити, якщо прийшли з Держпраці?
Що робити якщо до Вас завітав інспектор праці? Саме головне - не панікувати. Прочитайте наведений нижче текст, в якому містяться поради як діяти та інформація про Ваші права, а також про права інспектора праці та порядок оскарження його вимог.
Інспекційні відвідування Держпраці проводяться відповідно Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю» (далі - Порядок).
Зверніть увагу, що інспекційні відвідування проводяться тільки з питань виявлення неоформлених трудових відносин.
Всі інші перевірки Держпраці здійснюються згідно з Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". Повноваження інспектора за цим Законом значно менші, тому вкрай важливо перед початком заходу з'ясувати його предмет та тип (перевірка чи відвідування).
Про проведення планової перевірки повідомляється заздалегідь - не пізніш як за десять днів до дня здійснення планової перевірки. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення, але з попереднім (до початку перевірки) ознайомленням керівника чи уповноваженої особи із направленням на її проведення. Підстави її проведення встановлені ст. 6 вищевказаного Закону і проводиться перевірка тільки щодо питань, що зазначені у направленні. Порядок проведення перевірок і їх особливості в даній статті не описуються.
Перед допуском інспектора слід перевірити наявність у нього службового посвідчення та його дійсність.
Під час проведення інспекційного відвідування інспектор праці повинен пред'явити своє службове посвідчення.
Держпраці оприлюднює інформацію про видані службові посвідчення інспекторів праці на сайті https://dsp.gov.ua/informatsiia-pro-sluzhbovi-posvidchennia-inspektoriv-pratsi/ .
І якщо на сайті відсутня інформація про службове посвідчення, то воно вважається недійсним.
Підстави для здійснення інспекційного відвідування визначені п. 5 Порядку. Перелік досить значний і в даній статті не наводиться.

Права об'єкта інспекційного відвідування.
Об'єкт інспекційного відвідування має в тому числі такі права (п. 13 Порядку):
- перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
- одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;
- фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

Наведеними правами слід скористатись або не допустити порушення своїх прав.
Також слід пам'ятати, що тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів. При перевищенні цього строку об'єкт відвідування має право вимагати припинення інспекційного відвідування.

Права інспектора праці.

Інспектори праці мають право:
1) під час проведення інспекційних відвідувань за наявності підстав, визначених пунктом 5 Порядку, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об'єкта відвідування, в яких використовується наймана праця (тобто, вимоги про доступ до приміщень, в яких не використовується наймана праця, можуть бути оскаржені);
2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування, з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об'єктом відвідування їх копії або витяги (як вже вказувалось вище, інспекційні відвідування проводяться тільки з питань виявлення неоформлених трудових відносин, отже вимоги про надання інформації, яка не відноситься до предмета перевірки - можуть бути оскаржені);
3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об'єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення (Порядком не заборонено роботодавцю роз'яснювати працівникам норми чинного законодавства, в тому числі - про права інспектора на отримання інформації тільки щодо предмета перевірки);
4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;
5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування (та ж примітка, що й вище в п. 3);
6) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;
7) отримувати від органів державної влади, об'єктів відвідування інформацію та/або документи, необхідні для проведення інспекційного відвідування (та ж примітка, що й вище в п. 2).

Пункт 11 Порядку вказує, що вимога інспектора праці про надання об'єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов'язковою для виконання.
Разом з тим, відповідно до п. 26 Порядку вимога може бути оскаржена в одноденний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
Про оскарження вимог та приписів - нижче.

Інспекторам праці забороняється, зокрема:
- проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об'єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для подальшої передачі іншим особам;
- вилучати в об'єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп'ютери та їх частини.

Оскарження вимог інспектора праці та приписів.
За результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідування і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю - припис щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю. Один примірник акта залишається в об'єкта відвідування.
Якщо об'єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід'ємною частиною.
Зауваження можуть бути подані об'єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів після дня підписання акта.
Припис вноситься об'єкту відвідування не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень - наступного дня після їх розгляду.
Припис складається у двох примірниках, що підписуються інспектором праці, який проводив інспекційне відвідування, та об'єктом відвідування або уповноваженою ним особою. Один примірник припису залишається в об'єкта відвідування.
Заходи до притягнення об'єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування.
Вимога інспектора праці може бути оскаржена протягом одного дня з дати її отримання. Припис - протягом 10 днів. Скарга на вимогу інспектора праці чи припис інспектора праці подається до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
У разі незгоди з рішенням керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці таке рішення може бути оскаржене до Голови або заступника Голови Держпраці.
Скарга розглядається у 30-денний строк після дня її надходження і її подання тимчасово припиняє виконання припису або вимоги інспектора праці.
На час розгляду скарги проведення інспекційного відвідування зупиняється.
За результатами розгляду скарг приписи, вимоги інспектора праці можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Підсумовуючи, пропонуємо перелік кроків, які потрібно здійснити під час інспекційного відвідування.
1. Перевірити службове посвідчення інспектора праці на сайті Держпраці.
2. Ознайомитись з направленням на проведення інспекційного відвідування (чи перевірки).
3. Роз'яснити працівникам норми чинного законодавства, в тому числі - про права інспектора на отримання інформації тільки щодо предмета перевірки та про право на оскарження неправомірних вимог інспектора.
4. Фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.
5. Вимагати, щоб всі вимоги інспекторів щодо надання документів та інформації були надані у письмовій формі.
6. Передавати копії документів виключно за актами приймання-передачі, з чіткою фіксацією кожного документу та кількості сторінок у ньому.
7. Оскаржувати всі вимоги інспектора, які не стосуються предмета перевірки.
8. Після складання акта - подати зауваження.