Обмеження для директора — де їх прописати?

Вікторія Мазонко, юрист
20.10.2020
Це питання часто турбує засновників Товариств з обмеженою відповідальністю, якщо управління ТОВ вони здійснюють не самостійно, а через найманого директора. Оскільки директор може керувати та діяти від імені ТОВ без довіреності, то це питання є досить актуальним.

Директор ТОВ вирішує всі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників містяться в Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також можуть міститися в Статуті ТОВ. Тобто, Статутом Ви можете обмежити Директора в правах стосовно управління ТОВ, делегувавши частину повноважень Загальним зборам учасників або передбачивши необхідність отримання дозволу на укладення тих чи інших договорів.

Що мається на увазі? Ви можете вказати в Статуті, що директор не має права без дозволу Загальних зборів учасників підписувати договори, які перевищують якусь певну суму, або стосуються якогось конкретного питання, або певні види договорів. Наприклад — кредитні, фінансової допомоги, позики, купівлі-продажу нерухомого майна, автомобілів тощо. В такому випадку перед тим як підписати договір, стосовно якого існує обмеження, директор має отримати письмову згоду учасників ТОВ.

Що буде, якщо директор підписав договір, стосовно якого Статутом встановлено обмеження, без дозволу Загальних зборів учасників? Такий договір може бути визнаний судом недійсним.

Що стосується відповідальності, вказаним вище Законом передбачено, що директор несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству своїми винними діями або бездіяльністю.

Також в ч. 4 ст. 65 Господарського кодексу України вказано, що з директором укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Отже, хоча директор і є виконавчим органом ТОВ та має широкі повноваження стосовно управління товариством, але він залишається підзвітним та підконтрольним Загальним зборам учасників. Саме вони можуть обмежити повноваження директора, вказавши про це в Статуті та в Договорі з директором.

Зважаючи на викладене, радимо завжди перевіряти повноваження директора свого контрагента, з яким маєте намір укласти договір. Майже кожен договір товариства містить в преамбулі інформацію про те, на підставі чого діє особа, яка підписує його — довіреність, статут тощо. І за замовчуванням вважається, що документ, на підставі якого діє підписант, був наданий для ознайомлення іншій стороні договору.

Тому, не соромтеся просити відповідний документ для ознайомлення. Це важливо, оскільки якщо такі обмеження є, то Ви ризикуєте втратити кошти та час у випадку визнання договору недійсним.
Потрібні юридичні послуги? Чекаємо на Вас!