Документи, необхідні для діяльності ТОВ

Вікторія Мазонко, юрист
02.11.2020
Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», опублікований 06 лютого 2018 року, суттєво змінив правила ведення бізнесу в Україні, зобов'язавши Товариства складати та підписувати нові за своєю суттю документи. Частіше за все, Товариства не мають у своєму штаті юристів, тому ці документи, за потреби, доводиться складати бухгалтерам або менеджерам шляхом екстреного занурення в актуальне для товариства питання.

Для своїх клієнтів юристи Аудит — Альянс дослідили вказаний вище Закон та розробили пакет документів, необхідний для діяльності Товариств «за новими правилами». Що це за правила та перелік документів розглянемо нижче.

1. Найголовніші зміни, які торкнулися майже усіх Товариств, стосуються значних правочинів та обмежень щодо їх укладення. Згідно з ст. 44 вказаного Закону, рішення про надання згоди на вчинення правочину, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Тобто, якщо у вашому статуті є фраза «директор має право укладати будь-які договори, вчиняти правочини (в тому числі значні) на будь-які суми без жодних обмежень», то Ви не потребуєте документів, які ми пропонуємо у цьому пункті статті. Якщо такої фрази в статуті немає - контрагенти мають право (і, скоріш за все, скористаються ним) запросити у Вас на вибір або довідку про вартість чистих активів, або рішення загальних зборів учасників на надання дозволу вчиняти саме цей правочин.

Обидва документи входять до пакету документів, але ми рекомендуємо надавати контрагентам саме рішення про надання дозволу.

Окремо звертаємо увагу, що ця стаття Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не містить виключень для товариств, директор яких є їх єдиним учасником. Тож у такому випадку алгоритм не змінюється: спочатку складається та підписується рішення про надання дозволу, а потім підписується сам правочин.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», винагорода за виконання директором своїх обов'язків здійснюється виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між ним і товариством. І згідно з ч. 12 ст. 39 вказаного Закону, договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

Отже, на виконання цих вимог нам потрібно скласти та підписати Протокол загальних зборів учасників (або Рішення єдиного учасника товариства), в якому уповноважити одного із засновників, від імені Товариства, підписати договір з директором та сам договір з директором, в якому обов'язково зазначити розмір щомісячної винагороди.

3. Даний пункт стосується директора та покладених на нього обов'язків.
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», при обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. Визначення поняття «афілійовані особи» міститься в Законі України «Про акціонерні товариства». До них належать, зокрема, члени сім'ї (чоловік/дружина, батьки/усиновлювачі, опікуни/піклувальники, брати, сестри, діти та їх подружжя), а також юридичні особи, контрольовані фізичною особою (у цьому випадку директором) та/або членами його сім'ї. Форма для подання своїх афілійованих осіб входить до пакету документів, який ми Вам пропонуємо.

Також ч. 5 ст. 40 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» говорить про те, що без згоди загальних зборів учасників товариства, директор не може:
1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа — підприємець у сфері діяльності товариства;
2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Тож якщо Ви хочете безпечно поєднувати посаду директора товариства з одним із трьох пунктів, вказаних вище, Вам необхідно отримати дозвіл Загальних зборів учасників. Якщо письмового дозволу не буде — засновники мають право розірвати договір з Директором без виплати компенсації. Форма дозволу входить до пакету документів.

І, нарешті, ч. 3 ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює обов'язок директора повідомляти товариство про зміну вартості чистих активів товариства та, у разі їх зниження більше ніж на 50 відсотків, порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року. У разі невиконання директором цього обов'язку (якщо це призведе до банкрутства товариства), директор буде нести субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Для того, щоб уникнути такої відповідальності, рекомендуємо кожного року, незалежно від зростання чи зменшення вартості чистих активів товариства, звітувати перед Загальними зборами учасників. Форма звіту (довідки) про зміну вартості чистих активів входить до пакету документів.

Отже, до складу пакету документів входять 7 документів:
1. Довідка про вартість чистих активів товариства;
2. Рішення загальних зборів учасників на надання дозволу керівнику вчиняти конкретний правочин;
3. Протокол загальних зборів учасників, на уповноваження одного із засновників, від імені Товариства, підписувати договір з директором;
4. Договір з директором;
5. Форма для подання афілійованих осіб директора;
6. Дозвіл Загальних зборів учасників, наданий директору, на здійснення діяльності, передбаченої ч. 5 ст. 40 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»;
7. Форма звіту (довідки) про зміну вартості чистих активів.

Як підсумок, можемо зазначити, що зміни в законодавстві відбулися доволі суттєві, але при їх детальному розгляді стає зрозумілим, що всього 7 нових документів допоможуть уникнути зайвих проблем і небажаної відповідальності як для директора, так і для самого Товариства.

Вартість комплекту документів — 1000 грн. У вартість включена усна консультація (до 0,5 год.) з приводу заповнення документів.