Євген Корабельников
18.10.2018

Формування статутного капіталу майном згідно з новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

17 липня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» який, в тому числі, врегулював порядок формування статутного капіталу майном.
Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України і може додатково визначатися у відсотках.
Вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. Формування статутного капіталу саме майном є одним із найпоширеніших способів формування. Внесення майна до статутного капіталу дозволяє товариству офіційно використовувати це майно у своїй діяльності, а також збільшити вартість чистих активів товариства. А від цієї вартості, відповідно, залежить сума, на яку директор товариства може вчиняти правочини без попередньої згоди загальних зборів учасників (до 50% вартості чистих активів).
Майновий вклад повинен мати грошову оцінку, яка має бути затверджена одностайним рішенням загальних зборів учасників.
При реєстрації товариства така оцінка визначається в рішенні засновників про створення товариства. У разі збільшення статутного капіталу, таке збільшення необхідно запланувати протоколом загальних зборів учасників, у яких беруть участь всі учасники товариства (якщо учасник один — рішення) сформувати (оплатити, внести) статутний капітал, а вже потім затвердити результат збільшення статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни.
Слід зазначити, що формування статутного капіталу при реєстрації товариства потрібно здійснити протягом 6 місяців з дати реєстрації товариства, але такий строк у статуті може бути збільшено на будь-який інший строк. При збільшенні статутного капіталу, строк на внесення вкладів не може перевищувати 1 рік.