Формування статутного капіталу майном: як оформити та внести

Вікторія Мазонко, юрист
12.04.2022
Загалом, статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) може бути внесений грошима, цінними паперами та іншим майном. Внесення майна в статутний капітал дозволяє використовувати це майно в господарській діяльності компанії. Таким майном може бути обладнання, на якому робітники будуть виготовляти продукцію, або програмне забезпечення, що розроблене засновником ТОВ.
Розглянемо способи внесення майна на різних етапах існування компанії.
* в цій статті мова йде лише про рухоме майно, право власності на яке не підлягає державній реєстрації

Внесення майна під час створення ТОВ.

Для реєстрації компанії засновники подають реєстратору пакет документів, серед яких Рішення/Протокол про заснування ТОВ та статут Товариства (якщо ТОВ не обирає модельний статут). У випадку створення ТОВ з майновим вкладом, у цих документах має міститися перелік майна та його грошова оцінка в національній валюті.
В статуті ТОВ визначається строк, протягом якого засновники мають внести свій вклад до статутного капіталу. Факт внесення підтверджується актом приймання-передачі майна, підписаним засновником з однієї сторони та Товариством, від імені якого діє директор — з іншої. Якщо майно вносять декілька засновників — актів має бути відповідна кількість.

Щодо порядку внесення, то він наступний:
1. Підготовка пакету документів, серед яких Рішення/Протокол про створення компанії та статут ТОВ із зазначенням переліку майна та його оцінкою.
2. Нотаріальне посвідчення підписів на вказаних документах та подання їх реєстратору.
3. Складення та підписання Акту приймання-передачі майна до статутного капіталу Товариства у строк, передбачений статутом Товариства.
З моменту підписання вказаного акту право власності на майно належить ТОВ.

Збільшення розміру статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

Тут процедура дещо інша, вона визначена Законом України «Про ТОВ та ТДВ» та може бути ускладнена статутом саме вашої компанії. Тож, нижче наведена загальна процедура, така, яка визначена Законом та статутами, які ми розробляємо для наших клієнтів.
Державна реєстрація збільшення статутного капіталу допускається лише після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі - це визначено ст. 16 ЗУ «Про ТОВ та ТДВ». Тож, порядок збільшення статутного капіталу наступний:
1. Підписання Рішення/Протоколу про планування збільшення статутного капіталу. В цьому документі має міститися інформація про те, що додатковий вклад вноситься майном, перелік та оцінка вартості такого майна, розподілення часток у статутному капіталі ТОВ після внесення майна, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки (вираховується: нова сума/стара сума= коефіцієнт), а також строк для внесення майна (не може перевищувати 1 рік).
2. Передача додаткового вкладу у власність ТОВ, що оформлюється Актом приймання — передачі майна.
3. Підписання Рішення/Протоколу про затвердження збільшення статутного капіталу та його нотаріальне посвідчення. Слід зазначити, якщо статут вашого ТОВ містить інформацію про розміри часток в статутному капіталі ТОВ та вартість таких часток — статут підлягає заміні.
4. Нотаріальне посвідчення підписів на вказаних документах та подання їх реєстратору.

Зразки рішень щодо внесення майна в статутний капітал.

І наостанок, хочемо поділитися з вами зразками рішень, які були згадані в статті. Якщо засновників ТОВ декілька — змінюйте назву документа на «Протокол Загальних зборів Учасників …» і додавайте розділ «Слухали».

У випадку виникнення питань щодо теми статті - ми завжди на зв’язку за номером, вказаним на сайті!