Хто може завірити довіреність від військового

Вікторія Мазонко, юрист
11.03.2023
Посвідчення довіреності військовим. Посвідчувальний напис командира військової частини – приклад. Довіреність військового на розпорядження корпоративними правами, право брати участь та голосувати на загальних зборах ТОВ – приклад.
Не секрет, що військові, які зараз боронять Україну, мають також «мирне» життя поза межами фронту, яке потребує оперативного управління. В даній статті мова піде про оформлення довіреності військовими на цивільних осіб задля вирішення питань з управління корпоративними правами, але буде актуальною і для інших прав військових.

Цивільний кодекс України передбачає можливість в окремих випадках і для окремих осіб посвідчувати документи таким чином, щоб таке посвідчення прирівнювалось до нотаріального.

Наприклад, військовослужбовець перебуває в пунктах дислокації військової частини (з'єднання, установи, військово-навчального закладу) або на лікуванні, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, але терміново потребує видати довіреність/ заяву/ заповіт. Вихід є.

Посвідчити ці документи може командир (начальник) цих частини, з'єднання, установи/ закладу або начальник медичної частини, старший або черговий лікар.

Документи, посвідчені за вказаних обставин цими посадовими особами, будуть прирівнюватися до тих, що посвідчив нотаріус.

В таких документах обов'язково зазначається:
1. місце і дата складання/підписання (наприклад, м. Бахмут/ с. Андріївка та ін.);
2. прізвище, ім'я, по батькові військового, який видає довіреність, дані його паспорту, ідентифікаційного коду та адреса місця реєстрації;
3. прізвище, ім'я, по батькові повіреного (особи, яка буде діяти від імені військового), його адреса місця проживання та, не є обов'язковим, але рекомендуємо, дані ідентифікаційного коду повіреного;
4. строк дії довіреності (прописом);
5. посвідчувальний напис особи, яка посвідчує документ.

Також, в залежності від того, що саме посвідчується, зміст документа. Якщо це довіреність, обов'язково треба вказати перелік органів/осіб, перед якими повірений може представляти інтереси військового, перелік прав, які йому надаються та перелік документів, які він має право підписувати від імені військового.

Нижче ми наведемо приклад довіреності, виданої військовим та посвідченої командиром військової частини на управління корпоративними правами військового/ їх відчуженням. В залежності від конкретної ситуації перелік прав та повноважень, вказаних в довіреності, можна змінювати.

Якщо у вас виникнуть питання стосовно цієї статті, заповнення довіреності, управління бізнесом з фронту, проведення реєстраційних дій чи інші, телефонуйте юристам ТОВ «Аудит-Альянс» і ми залюбки допоможемо вам!