Бронювання 50% військовозобов'язаних на підприємстві на період мобілізації та на воєнний час

Вікторія Мазонко, юрист
10.03.2023
Хто підлягає бронюванню? Як та куди подавати документи? Хто має право забронювати військовозобов'язаних?

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 затверджено порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Бронювання передбачає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ?

Підприємств/ установ/ організацій, які:
— або виконують мобілізаційні завдання (замовлення);
— або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
— або є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Якщо з першими двома видами підприємств все зрозуміло, то останній викликає питання. Для того, щоб підприємство/ установа/ організація була визнана критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, воно має відповідати хоча б 3 (трьом) критеріям:
1) загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;
2) сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;
3) підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 555);
4) підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.
5) відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства;
6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;
7) підприємство є резидентом Дія Сіті.

Якщо ваше підприємство відповідає 3-м та більше критеріям, ви можете претендувати на бронювання 50% військовозобов'язаних працівників.

Що мається на увазі під критерієм № 4 (підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади)?
Це поняття доволі оціночне і віддається на розгляд окремим державним органам. Наприклад, Міністерство економіки затвердило такий перелік критеріїв.

Для того, щоб бути визнаним таким, яке відповідає даному критерію, підприємству необхідно звернутися до
— профільного міністерства відповідно до діяльності підприємства (наприклад, якщо ви займаєтесь вирощуванням с/г продукції - ваше профільне міністерство — Міністерство аграрної політики та продовольства України йі т. д.),
або
— до обласної міської/ військової/ військово-цивільної адміністрації відповідно до юридичної адреси підприємства.
До звернення додаються документи, які можуть підтвердити важливість конкретного підприємства та інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал.

КОГО МОЖНА ЗАБРОНЮВАТИ?

Бронюванню підлягають військовозобов'язані працівники підприємств, незалежно від їх військового звання, віку та військово-облікової спеціальності. Згідно з зазначеною постановою, бронюванню підлягають 50% від всієї кількості військовозобов'язаних працівників, але, при правильному аргументуванні такої необхідності, можна забронювати й більше.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО ПОДАТИ?

Для більшості підприємств бронювання буде проходити у два етапи, для кожного з яких є окремий список документів.

Перший етап — отримання статусу підприємства, яке є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для цього у відповідний орган (з ним ми визначились вище), подаються такі документи:
1. Звернення з проханням визнати підприємство критично важливим.
2. Копія документа, який підтверджує подання підприємством податкової декларації звітності за останній календарний квартал. Це може бути квитанція про прийняття податкової декларації (якщо ПД подавали в електронному вигляді) /копія податкової декларації з відміткою про її прийняття та ін.
3. Документи, які підтверджують відповідність критеріям. Якщо ваше підприємство відповідає більше, ніж трьом критеріям — чудово, вказуйте та підтверджуйте всі.

Звертаємо вашу увагу також на те, що копії поданих документів мають бути належним чином засвідчені написом «Згідно з оригіналом», датою, підписом та печаткою керівника.

Зверніть увагу, що отримання відмови від надання статусу підприємства, яке є критично важливим для економіки не позбавляє вас права повторно подати документи на його отримання. Більш того, можна змінити орган, до якого ви будете звертатись. Відмовили у міській військовій/військово-цивільній адміністрації - спробуйте подати в профільне міністерство.

Другий етап — подання списків працівників для бронювання.
Підприємства, які успішно пройшли перший етап, подають списки працівників, які мають намір забронювати, до центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері (профільне міністерство), або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, або відповідної обласної, Київської та Севастопольської міської військової/військово-цивільної адміністрації (у разі її утворення), на території юрисдикції якої вони розташовані.

Документи, які подаються:
Списки за формою, згідно з додатком 1 до Порядку
Довідка про кількість військовозобов'язаних за формою, згідно з додатком 2 до Порядку
Лист на бланку підприємства з обґрунтуванням. В обґрунтуванні зазначається:
— дата прийняття та номер рішення про визначення підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
— інформація про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Документи можуть бути подані як в паперовій, так і в електронній формі.

Тож, з огляду на викладене, можемо зробити висновок, що успішно забронювати 50% військовозобов'язаних цілком можливо. Радимо не зупинятися при першій відмові, якщо, на вашу думку, ваше підприємство відповідає вимогам, зазначеним в законі.

Працюємо, наближаємо перемогу та віримо в ЗСУ.