Євген Корабельников
13.09.2018

Процедура збільшення статутного капіталу згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

17 липня 2018 року набув чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» який повністю змінив порядок збільшення статутного капіталу товариства. Процедура збільшення статутного капіталу за старим Законом України «Про господарські товариства» передбачала спочатку прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, вже після прийняття якого у учасника товариства виникав обов'язок внести вклад (при чому старий закон не встановлював строк протягом якого учасник має внести свій вклад). Згідно з новим Законом збільшення статутного капіталу відбувається у два етапи:

Етап 1. Учасники на загальних зборах повинні визначити загальну суму збільшення статутного капіталу товариства та коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі, а також строк, протягом якого учасники повинні внести додатковий вклад. Цей строк не може перевищувати один рік. З цього моменту в учасників виникає обов'язок внести додатковий вклад протягом строку передбаченого в рішенні загальних зборів.

На даному етапі відбувається планування збільшення розміру статутного капіталу товариства, і це не тягне за собою державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Тобто новий розмір статутного капіталу повинен бути сформований до моменту внесення змін про нього в Єдиному державному реєстрі, а не навпаки.

Етап 2. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства повинні прийняти рішення про:
1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;
2) затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;
3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Дані зміни потребують внесення змін і до статуту товариства, тому в цьому ж рішенні потрібно передбачити затвердження нової редакції статуту (за виключенням товариств, які діють на підставі модельного статуту) і саме це рішення підлягає державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Слід зазначити, що новим Законом встановлено, що виключно загальними зборами учасників приймаються рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Збільшення статутного капіталу збільшує вартість чистих активів товариства, тому для багатьох підприємств буде доцільно провести такі зміни для того, що спростити процедуру укладання договорів.