Реєстрація змін у ТОВ

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Усім ТОВ необхідно було привести свої статути у відповідність до норм закону до 17 червня 2019 року.

Якщо Ви ще не привели у відповідність до закону статут свого товариства, ми можемо Вам у цьому допомогти. Наш статут повністю розроблений під новий закон та перевірений багатьма реєстраторами.

Для проведення перереєстрації учасникам потрібно буде лише один раз прийти до нотаріуса.

Одночасно можна провести інші зміни — додати/змінити види діяльності (КВЕДи), змінити склад учасників (засновників), номер телефону ТОВ в єдиному державному реєстрі та інше.

Якщо Ви ще не привели у відповідність до закону статут свого суспільства, ми можемо Вам у цьому допомогти. Наш статут повністю розроблений під новий закон та перевірений багатьма реєстраторами.

Одночасно можна провести інші зміни — додати/змінити види діяльності (КВЕДи), змінити склад учасників (засновників), номер телефону ТОВ в єдиному державному реєстрі та інше.

Етапи роботи
Процедура змін відбувається так:
Підготовка документів
3-5 годин
Зустріч у нотаріуса
до 1 години
Отримання готових документів
через 24 години
Збільшення/зменшення статутного капіталу має свої особливості.

При збільшенні статутного капіталу спочатку загальні збори учасників приймають про це рішення, потім статутний капітал вноситься, і лише потім проводиться державна реєстрація змін збільшення статутного капіталу.

При зменшенні статутного капіталу державна реєстрація проводиться відразу, але при цьому ТОВ зобов’язане протягом 10 днів повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

Після реєстрації змін Ви отримаєте такі документи:

ТЕСТ
Що Ви знаєте про Новий Закон про ТОВ та ТДВ?
Новий закон, який набув чинності 17 червня 2018 року, суттєво змінив діяльність товариств з обмеженою відповідальністю. Перевірте, чи все Ви знаєте про нові правила.
Начати тест
Яким документом визначається розмір заробітної плати директора?
Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством. (ч.2 ст. 42 Закону)
Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством. (ч.2 ст. 42 Закону)
Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і товариством. (ч.2 ст. 42 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Хто може підписати контракт із директором?
Договір, який укладається із членом виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників (ч.12 ст. 39 Закону)
Договір, який укладається із членом виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників (ч.12 ст. 39 Закону)
Договір, який укладається із членом виконавчого органу, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників (ч.12 ст. 39 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Значні правочини — це …
Статутом можуть бути встановлені правочини, щодо яких передбачено особливий порядок надання згоди уповноваженими органами товариства на вчинення деяких правочинів залежно від вартості предмета правочину або інших критеріїв (ч.1 ст. 44 Закону)
Статутом можуть бути встановлені правочини, щодо яких передбачено особливий порядок надання згоди уповноваженими органами товариства на вчинення деяких правочинів залежно від вартості предмета правочину або інших критеріїв (ч.1 ст. 44 Закону)
Статутом можуть бути встановлені правочини, щодо яких передбачено особливий порядок надання згоди уповноваженими органами товариства на вчинення деяких правочинів залежно від вартості предмета правочину або інших критеріїв (ч.1 ст. 44 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Чи може бути директор одночасно директором іншої компанії або працювати як ФОП?
Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників: 1) провадити господарську діяльність як ФОП у сфері діяльності товариства; 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, які провадять діяльність у сфері діяльності товариства; 3) бути членом виконавчого товариства або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері діяльності товариства (ч.5 ст. 40 Закону)
Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників: 1) провадити господарську діяльність як ФОП у сфері діяльності товариства; 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, які провадять діяльність у сфері діяльності товариства; 3) бути членом виконавчого товариства або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері діяльності товариства (ч.5 ст. 40 Закону)
Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників: 1) провадити господарську діяльність як ФОП у сфері діяльності товариства; 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, які провадять діяльність у сфері діяльності товариства; 3) бути членом виконавчого товариства або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність у сфері діяльності товариства (ч.5 ст. 40 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Які наслідки може мати замовчування директором інформації у тому, що він здійснює господарську діяльність у сфері діяльності ТОВ (як ФОП, як учасник чи директор іншого товариства)?
Порушення обов'язків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, є основою розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації (ч.6 ст. 40 Закону)
Порушення обов'язків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, є основою розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації (ч.6 ст. 40 Закону)
Порушення обов'язків, передбачених частиною п'ятою цієї статті, є основою розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації (ч.6 ст. 40 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Яку інформацію про свою сім'ю директор зобов'язаний повідомити загальним зборам учасників ТОВ?
При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб (членів родини та юридичних осіб над якими здійснюють контроль члени родини (ч. 4 ст. 42 Закону).
При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб (членів родини та юридичних осіб над якими здійснюють контроль члени родини (ч. 4 ст. 42 Закону).
При обранні на посаду посадова особа товариства зобов'язана подати товариству перелік своїх афілійованих осіб (членів родини та юридичних осіб над якими здійснюють контроль члени родини (ч. 4 ст. 42 Закону).
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Якщо чисті активи ТОВ, порівняно з минулим роком, знизилися більш ніж на 50%, директор зобов'язаний …
Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. (ч. 3 ст. 31 Закону)
Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. (ч. 3 ст. 31 Закону)
Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. (ч. 3 ст. 31 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Корпоративний договір – це …
Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), вчиняється в письмовій формі. (ч.1 ст. 7 Закону)
Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), вчиняється в письмовій формі.(ч.1 ст. 7 Закону)
Договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), вчиняється в письмовій формі.(ч.1 ст. 7 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Чи може учасник вийти зі складу ТОВ без згоди засновників?
Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. (ч.2 ст. 24 Закону)
Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. (ч.2 ст. 24 Закону)
Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. (ч.2 ст. 24 Закону)
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
До якої дати ТОВ необхідно привести свої статути у відповідність до норм закону?
Далі
Перевірити
Дізнатись результат
Не засмучуйтесь, Ви ще можете уникнути всіх неприємностей та привести документи свого підприємства у відповідність до нового Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Пройти ще раз
Гарний результат. Але не зайвим буде звернутися до фахівців за вирішенням деяких складних питань.
Пройти ще раз
Чудовий результат. Ви знаєте всі нюанси нового закону про ТОВ. Час замислитися, а чи не допоможуть ваші знання та досвід іншим? Спробуйте провести пару лекцій для колег чи знайомих, а паперову тяганину залиште юристам.
Пройти ще раз

Документи,
необхідні для діяльності ТОВ

Новим законом збільшено відповідальність директора ТОВ
та введено нові вимоги до оформлення угод
Для укладання договору у сумі понад 50% чистих активів ТОВ потрібен дозвіл загальних зборів учасників. Тому розмір цих активів потрібно зафіксувати у довідці, а також оформити дозвіл.

У разі, якщо директор є підприємцем або керівником іншого ТОВ у тій же сфері діяльності, що й Ваша компанія, то потрібна згода загальних зборів учасників ТОВ на таку діяльність директора.

При призначенні на посаду директор зобов’язаний надати загальним зборам учасників ТОВ перелік його (директора) афілійованих осіб. Цей список оформляється окремим документом.

Ми розробили необхідний пакет документів:
· протокол загальних зборів учасників на надання повноважень учаснику підписати контракт із керівником;
· трудовий договір із директором;
· перелік афілійованих осіб;
· протокол загальних зборів учасників на надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини;
· протокол загальних зборів учасників про надання згоди учасників на провадження господарської діяльності директором;
· зразки довідок про обсяг чистих активів.

Вартість пакета документів – 1000 грн. У вартість пакета включено усну консультацію щодо заповнення документів — у нашому офісі або телефоном.

Ми розробили необхідний пакет документів:
· протокол загальних зборів учасників на надання повноважень учаснику підписати контракт із керівником;
· трудовий договір із директором;
· перелік афілійованих осіб;
· протокол загальних зборів учасників на надання повноважень керівнику вчиняти значні правочини;
· протокол загальних зборів учасників про надання згоди учасників на провадження господарської діяльності директором;
· зразки довідок про обсяг чистих активів.
Вартість пакета документів – 1000 грн. У вартість пакета включено усну консультацію щодо заповнення документів — у нашому офісі або телефоном.

ООО «АУДИТ-АЛЬЯНС»
03150, Киев, ул. Казимира Малевича, 86 Г, офис 404