Євген Корабельников
26.04.2014

Реєстрація суб'єктів господарювання платниками податку на додану вартість

Реєстрація платником податку на додану вартість (далі - платник ПДВ) може бути добровільною або обов’язковою. Добровільна реєстрація платником ПДВ можлива відповідно до пункту 182.1 статті 182 розділу V Податкового кодексу України (далі — ПКУ), якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою.
Обов’язкова реєстрація відбувається у тому разі (відповідно до п. 1.181 статті 181 розділу V ПКУ), якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
Законом України «Про внесення змін до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців“ щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків» від 05.09.2013 № 441-VII були внесені зміни щодо спрощення реєстрації суб'єктів господарювання платниками ПДВ.
При первинній реєстрації суб'єкт господарювання разом із реєстраційною карткою на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця може як додаток додати реєстраційну заяву платника ПДВ (форма 1-ПДВ) (далі - реєстраційна заява) для добровільної реєстрації.
Державний реєстратор, в свою чергу, зобов’язаний разом із відомостями з реєстраційної картки передати до відповідного контролюючого органу електронну копію (виготовлену шляхом сканування) заяви 1-ПДВ.
Реєстраційна заява в контролюючому органі розглядається протягом 5-и робочих днів.
Також суб'єкт господарювання може подати реєстраційну заяву не до державного реєстратора, а безпосередньо до відповідного контролюючого органу (за своїм місцезнаходженням), але вже після того, як суб'єкт господарювання буде взятий на облік в контролюючому органі.
Суб'єкт господарювання може подати реєстраційну заяву в електронному вигляді з електронним підписом в разі укладання з відповідним контролюючим органом договору про визнання електронних документів.
При реєстрації платником ПДВ, слід враховувати строки реєстрації, а саме:
— у разі добровільної реєстрації, суб'єкт господарювання подає реєстраційну заяву за 20 календарних днів до початку нового податкового періоду (простіше кажучи, за 20 днів до початку наступного місяця), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних. В разі пропущення даного строку, реєстрація платником ПДВ відбудеться вже з наступного податкового періоду;
— у разі обов’язкової реєстрації, суб'єкт господарювання зобов’язаний подати реєстраційну заяву не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 ПКУ;
— у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ у випадках, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 ПКУ, реєстраційна заява подається за 20 календарних днів до початку нового податкового періоду.
З 1 січня 2014 року були скасовані свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, але замість них передбачена можливість отримання, за запитом до контролюючого органу, витягу з реєстру платників ПДВ.
За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників ПДВ. Витяг діє до внесення змін до реєстру.
Також з метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та власному офіційному веб-сайті:
— дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника податку;
— інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників податку анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.
Слід зазначити, що витяг з реєстру платників ПДВ не є обов’язковим, кожен платник ПДВ самостійно визначає потрібен він йому чи ні, а в разі анулювання реєстрації платником ПДВ, витяг (на відміну від свідоцтва) залишається у платника, що дає можливість для зловживання, тому найнадійнішим способом перевірки реєстрації платником ПДВ є перевірка на веб-порталі Міністерства доходів та зборів України.