Євген Корабельников
14.07.2016

Реєстрація Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

01 липня 2015 року набув чинності закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII (далі - Закон).
Даним Законом встановлений строк (один рік), протягом якого співмешканці повиннівизначитись, створювати Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) чи ні. Даний строк спливає 01 липня 2016 року. Якщо до цього строку рішення про створення ОСББ не було прийняте та зареєстроване, тоді управитель вашого будинку буде визначений органами виконавчої влади, а також договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік від імені співвласників буде підписувати уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради.
Тобто, якщо співвласники багатоповерхового будинку не приймуть рішення про обрання управителя або створення Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ), тоді управитель буде обраний для цього будинку виконавчим органом місцевої ради на конкурсних засадах та на тарифних умовах, які оберуть посадовці та управитель.
Уникнути цього можна двома способами:
1. Створити Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та здійснювати керування будинком самостійно на умовах обумовлених між співвласниками багатоквартирного будинку та контрагентами.
2. Самостійно, через ініціативну групу обрати управителя.
Ми рекомендуємо створити Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.
Перевагами створення ОСББ є:
1) контроль за якістю наданих комунальних послуг;
2) контроль за фінансовими операціями ОСББ;
3) проведення господарчих робіт, тоді, коли це вирішать співвласники ОСББ, а не управитель (наприклад ремонт приміщень, вікон, дверей тощо);
4) отримання додаткових грошових коштів ОСББ (наприклад шляхом передачі в оренду нежилих приміщень), які можна буде направити на модернізацію інженерних мереж, утеплення будинку, ремонт приміщень загального користування, ремонт дитячих майданчиків, встановлення нового обладнання в будинку для поліпшення умов проживання, тощо.
Для початку створення ОСББ необхідно ініціативною групою (яка складається не менш як з 3-х власників квартир або нежилих приміщень) скликати установчі збори шляхом направлення всім співвласникам відповідних повідомлень.
Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом).
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.
Кожний співвласник під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників. Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано більшості голосів «за» або «проти», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.
Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.
Після оформлення рішення державному реєстратору подається пакет документів для здійснення державної реєстрації ОСББ.
Слід зазначити, що неправильно складене повідомлення, протокол установчих зборів та статут ОСББ, можуть бути причиною для визнання реєстрації Об'єднання недійсною.
Спеціалісти ТОВ «АУДИТ-АЛЬЯНС» завжди готові допомогти Вам в розробці установчих документів, створені та реєстрації Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також проводити юридичне та бухгалтерське обслуговування Вашого ОСББ.