Тетяна Горячун
12.12.2015

Оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку

Платник податків може оскаржувати податкові повідомлення-рішення або інші рішення податкових органів в адміністративному або судовому порядку. Розглянемо порядок оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку.
Порядок подання та розгляду скарг платників податків органами доходів і зборів регулюється Наказом Державної податкової адміністрації України від 25.12.2013 року № 848 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів» (далі — Порядок).

Слід звернути увагу на те, що не підлягають адміністративному оскарженню грошові зобов’язання, які самостійно визначені платником податків, а також рішення органів доходів і зборів, які оскаржені платником податків у судовому порядку.
Відповідно до п. 7.1 Порядку, реєстрація скарги повинна відбуватися в день її надходження до органу доходів і зборів. Відмова у прийнятті скарги — заборонена.
Платник податків одночасно з поданням скарги органу доходів і зборів вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти про це орган доходів і зборів, яким прийнято оскаржуване рішення.
Пункт 3.1 Порядку встановлює, що скарга подається протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання оскаржуваного рішення .
Днем подання скарги є день фактичного отримання скарги відповідним органом доходів і зборів, а скарга надсилається поштою — дата отримання відділенням поштового зв’язку поштового відправлення із скаргою.
Інформація, яку має містити скарга, визначена у п. 4.1 Порядку.
Платник податків може додати до скарги свої розрахунки та докази, які він вважає за необхідне надати.

Особа, яка подала скаргу на рішення органу доходів і зборів, має право:
— особисто викласти аргументи особі, яка перевіряє скаргу;
— брати участь у перевірці поданої скарги;
— знайомитися з матеріалами перевірки;
— подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом доходів і зборів, який розглядає скаргу;
— користуватися послугами адвоката або представника;
— одержати рішення за результатами розгляду скарги;
— висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги.

Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене органом доходів і зборів, або інше рішення органу доходів і зборів є правомірним, покладається на орган доходів і зборів.
За результатами адміністративного оскарження органом доходів і зборів приймає рішення, яким може повністю чи частково задовольнити скаргу або залишити її без задоволення.
Детальний перелік інформації, що має містити рішення органу доходів і зборів, визначений у п. 9.3 Порядку.
Якщо орган доходів і зборів приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до органу доходів і зборів вищого рівня.

Орган доходів і зборів зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги платника податків. Керівник органу доходів і зборів може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги понад двадцятиденний строк, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків.
Якщо рішення за скаргою не надіслано платнику податків протягом двадцятиденного строку чи строку, продовженого за рішенням керівника органу доходів і зборів, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків.
Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу доходів і зборів про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.

Відповідно до п. 56.15 ст. 56 Податкового кодексу України скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження. Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.
сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.