Євген Корабельников
24.07.2017

Контроль діяльності ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.
Серед переваг створення ОСББ є:
1) контроль за якістю наданих комунальних послуг;
2) контроль за фінансовими операціями ОСББ;
3) самостійне встановлення тарифів за комунальні послуги;
4) контроль за управителем тощо.
ОСББ може надавати комунальні послуги (такі як обслуговування будинку та прибудинкової території, ремонт об'єктів, які є на балансі ОСББ, тощо) шляхом як залучення власного персоналу, так і користуючись послугами сторонніх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
В разі залучення власного персоналу до надання комунальних послуг, ОСББ може контролювати їх надання багатьма шляхами, серед яких є:
1) періодичні (планові та позапланові) перевірки якості виконання робіт;
2) застосовування заходів впливу, таких як догана або звільнення на осіб, які незадовільно та неякісно виконують покладенні на них обов’язки, оскільки власний персонал працевлаштований згідно з Кодексом законів про працю України.
В разі залучення сторонніх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСББ, як замовник робіт чи послуг, може їх контролювати переважно тими заходами, які пропишуть у договорі з такими особами (виконавцями), серед яких можуть бути:
1) періодичні перевірки виконання робіт / надання послуг;
2) штраф та/або пеня за порушення умов договорів;
3) відшкодування завданих збитків, нанесених виконавцем замовнику незадовільним виконанням роботи, або порушення строків виконання, тощо.
Якщо неякісне надання комунальних послуг відбувається через недбалість управителя, співвласники можуть застосувати заходи впливу на управителя, які передбачені договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, в якому можна передбачити заходи зазначені вище, або розірвати договір з управителем та обрати нового управителя.
Безпосередній контроль ОСББ здійснюється через ревізійну комісію (ревізора), які мають право:
— відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників ОСББ первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності ОСББ за будь-який період діяльності, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;
— відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників ОСББ письмові пояснення щодо діяльності ОСББ за будь-який період діяльності об'єднання;
— перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту ОСББ;
— за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ОСББ, тощо.
Також загальні збори можуть прийняти рішення про залучення аудитора. В такому випадку аудитор (або аудиторська фірма) зможуть якісно провести перевірку даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності ОСББ і отримати незалежний висновок аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень ОСББ).
Интересные статьи про ОСББ