Тетяна Горячун
17.04.2012

Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних грошей

На сьогоднішній день Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій не передбачено рахунку для обліку електронних грошей. До внесення Міністерством фінансів відповідних змін ми рекомендуємо створити додатковий субрахунок до рахунку 33 «Інші кошти» (наприклад, субрахунок 335 «Електронні гроші»). В балансі підприємства вартість електронних грошей буде відображатись за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти». У випадку, коли електронні гроші надходять до Агента на підставі агентського договору, що не передбачає переходу прав власності на гроші, для обліку електронних грошей рекомендуємо використовувати забалансовий рахунок (наприклад, рахунок 033), на якому вести облік електронних грошей за номінальною вартістю.
Приклад бухгалтерських проводок Агента з розповсюдження, який діє на підставі агентського договору з емітентом, що не передбачає переходу прав власності на ЕГ, наведено у таблиці.