Спеціалісти компанії Аудит-Альянс мають великий досвід у проведенні аудиторських перевірок підприємств різних галузей діяльності (будівництво, енергетика, виробництво, торгівля, видавнича діяльність та інші).

 • Аудит фінансової звітності (П(С)БО, IFRS)

  Незалежний аудит фінансової звітності підвищує достовірність інформації, яку підприємства готують для власників, інвесторів та інших зацікавлених осіб. Проводиться у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту та Кодексом професійної етики. За підсумками аудиту замовнику крім стандартного аудиторського висновку нашими аудиторами видається звіт для керівництва, який містить інформацію про помилки, проблеми, що були виявлені під час аудиту, та рекомендації по їх усуненню.
 • Проведення узгоджених процедур

  Здійснюється перевірка розділів бухгалтерського та податкового обліку за вибором замовника. За підсумками перевірки видається звіт, у котрому детально, з посиланнями на законодавство, розглядаються усі проблемні моменти та помилки. Аудиторами надаються рекомендації по виправленню помилок, оптимізації облікових механізмів.
 • Трансформація фінансової звітності в звітність за IFRS

  Виконуємо проекти з трансформації звітності для українських і іноземних компаній.
 • Аудиторський супровід

  Дуже ефективна форма співробітництва з аудитором. Супровід передбачає консультації з обліку та оподаткування. Здійснюються поточні перевірки підприємства щомісяця або щокварталу. Дозволяє визначити проблеми та помилки своєчасно, до подання звітності в контролюючі органи. Супровід коштує дешевле ніж перевірка за підсумками року.
 • Супровід податкових перевірок, оскарження рішень

  Ми пропонуємо оптимальну тактику захисту та сприяємо виграшу спорів у сфері оподаткування. Команда аудиторів та юристів оперативно підготує обґрунтовані заперечення, скаргу, позов.

Багаторічний досвід роботи в галузі аудиту та податкового права дозволяє обрати для кожного клієнта ефективну стратегію захисту платника податків.

Прайс-лист на послуги