Материалы по теме: регистрация

Формування статутного капіталу майном згідно з новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

17 липня 2018 року набув чинності новий Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" який, в тому числі, врегулював порядок формування статутного капіталу ...

Процедура збільшення статутного капіталу згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

17 липня 2018 року набув чинності новий Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" який повністю змінив порядок збільшення статутного капіталу ...

Відповідальність директора за новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Нещодавно набув чинності Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який дещо конкретизував та збільшив відповідальність директора ...

Зміни у законодавстві щодо Товариств з обмеженою відповідальністю відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

06 лютого 2018 року був прийнятий Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (далі - Закон про ТОВ та ТДВ), який набере чинності 17 червня 2018 року. В даній статті коротко розглянемо ...

Уведомление о принятии сотрудника

Как известно, при найме работодателем сотрудника (работника) обязательным условием является заключение трудового договора. Согласно Кодексу законов о труде Украины (далее – КЗоТ Украины), трудовой договор заключается в устной или ...