Материалы по теме: бухучет

25 февраля 2017

Безнадійна заборгованість: як визначити дату спливу позовної давності

Після спливу позовної давності заборгованість визнається безнадійною та, відповідно, якщо це кредиторська заборгованість, то нараховуються доходи, а якщо ...

Облік операцій по вирощуванню птиці

Відповідно до положень П(С)БО 30 «Біологічні активи» вирощування птиці відноситься до операцій з поточними біологічними активами. Вартість птиці відображається ...

17 апреля 2012

Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних грошей

На сьогоднішній день Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій не передбачено рахунку для обліку електронних грошей. ...

Кредит нерезидента: налоги и бухгалтерский учет

С точки зрения налогового законодательства заем, полученный от нерезидента, является финансовым кредитом. Так, Налоговый кодекс Украины определяет финансовый кредит ...