Підтвердження відомостей про юридичну особу

Связанные материалы:

Відповідно до ч. 11 ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу (Форма 6).
У разі ненадходження в установлений строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки. Таке ж повідомлення державний реєстратор надсилає юридичній особі у разі надходження від органу державної податкової служби повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей.
Якщо державному реєстратору повернуто поштове відправлення, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
Наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням є підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи (ст. 38 Закону).
Відповідно ст. 184 (Розділ V Податок на додану вартість) Податкового кодексу України анулювання реєстрації платника проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку у разі якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Із наведеного можна зробити висновок, що несвоєчасне подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу може мати наслідком не тільки внесення зазначених вище записів до Єдиного державного реєстру, але й призвести до анулювання реєстрації платником податку на додану вартість та постановлення судового рішення про припинення юридичної особи.