05 октября 2012

Оскарження рішень Державної податкової служби України в адміністративному порядку

Связанные материалы:

Платник податків може оскаржувати дії податкових органів в адміністративному або судовому порядку. Розглянемо порядок оскарження дій податкових органів в адміністративному порядку.

Порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби регулюється Наказом Державної податкової адміністрації України від 23.12.2010 № 1001 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органамидержавної податкової служби» (Далі — Положення).

Згідно з цим Положенням (п. 1, 2) органи державної податкової служби розглядають скарги платників податків при оскарженні в адміністративному порядку податкових повідомлень-рішень про визначення сум грошових зобов’язань платника податків або будь-яких інших рішень органів державної податкової служби; на податкові повідомлення-рішення про визначення сум грошових зобов’язань платника податків або будь-які інші рішення органів державної податкової служби щодо податків, зборів, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби, крім мита, акцизного податку, податку на додану вартість та інших податків, зборів, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або з території спеціальної митної зони.

Слід звернути увагу на те, що не підлягає оскарженню платником податків податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації (розрахунку).  Також, дія Положення не поширюється на розгляд скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення та рішення, які зазначені в пунктах 1 і 2 Положення, які оскаржено в судовому порядку.

Відповідно п. 3 Положення відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється. Реєстрація скарги повинна відбуватися у день її подання або надходження до органу державної податкової служби.

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

Пункт 8.2 Положення встановлює, що скарга подається до органу державної податкової служби протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення органу державної податкової служби, що оскаржується.

Згідно п. 8.3 Положення, якщо відповідно до Податкового кодексу України орган державної податкової служби самостійно визначає грошове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження рішень органу державної податкової служби протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження податкового повідомлення-рішення (рішення) органу державної податкової служби.

Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідним органом державної податкової служби, а в разі надсилання скарги поштою — дата отримання відділенням поштового зв’язку від платника податків поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

При поданні скарги платник повинен  зазначити:

1) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання фізичної особи — платника податку, для юридичної особи — платника податку — найменування, місцезнаходження, а також адреса, на яку необхідно надіслати рішення за скаргою;

2) найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення органу державної податкової служби, що оскаржується, дата і номер, назва податку, збору або штрафної (фінансової) санкції та сума;

3) суть порушеного питання, прохання чи вимоги й обґрунтування незгоди платника податків із сумою грошового зобов’язання, визначеною органом державної податкової служби у податковому повідомленні — рішенні, або незгоди з іншим рішенням органу державної податкової служби;

4) про повідомлення чи неповідомлення відповідного органу державної податкової служби про подання скарги органу державної податкової служби вищого рівня;

5) підпис фізичної особи — платника податку, для юридичної особи — платника податку — підпис керівника або особи, яка виконує обов’язки керівника юридичної особи — платника податку. Якщо скарга в інтересах фізичної особи — платника податку або юридичної особи — платника податку подається її представником, то до скарги долучається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства. Підпис представника юридичної особи — платника податку на скарзі повинен бути скріплений печаткою юридичної особи — платника податку;

6) перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги, у разі надсилання скарги поштою додається опис укладеного та повідомлення про вручення.

У разі якщо орган державної податкової служби приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги, платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, з повторною скаргою до органу державної податкової служби вищого рівня.

Якщо платник податків вважає за потрібне, він може додати до скарги свої розрахунки, належним чином засвідчені копії документів та інші докази, для вирішення свого питання.

Пункт 11 Положення встановлює, що скарга, подана із дотриманням порядку і строків, визначених підпунктами 8.2 і 8.3 пункту 8 та підпунктом 9.1 пункту 9 Положення, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні — рішенні (рішенні), на строк від дня подання такої скарги до органу державної податкової служби до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржуються, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

За результатами проведення процедури адміністративного оскарження приймається рішення. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної податкової служби (заступника керівника), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу державної податкової служби (заступника керівника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.