17 апреля 2012

Бухгалтерський облік операцій з розповсюдження електронних грошей

Связанные материалы:

На сьогоднішній день Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій не передбачено рахунку для обліку електронних грошей. До внесення Міністерством фінансів відповідних змін ми рекомендуємо створити додатковий субрахунок до рахунку 33 «Інші кошти» (наприклад, субрахунок 335 «Електронні гроші»). В балансі підприємства вартість електронних грошей буде відображатись за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти». У випадку, коли електронні гроші надходять до Агента на підставі агентського договору, що не передбачає переходу прав власності на гроші, для обліку електронних грошей рекомендуємо використовувати забалансовий рахунок (наприклад, рахунок 033), на якому вести облік електронних грошей за номінальною вартістю.
Приклад бухгалтерських проводок Агента з розповсюдження, який діє на підставі агентського договору з емітентом, що не передбачає переходу прав власності на ЕГ, наведено у таблиці.

№ з/п

Суть операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Перераховано Агентом з розповсюдження безготівкові кошти на рахунок Генерального Агенту (ТОВ «Глобал Мані») як забезпечення виконання зобов’язань (касових ризиків)

3771

311

1 005

2

Зараховано ЕГ Агенту з розповсюдження на його електронний гаманець

033

1 000

3

Отримано від Користувача готівкові або безготівкові кошти на придбання ЕГ

301,311

685

1 050

4

Сума винагороди, що утримана з Користувача

685

703

50

5

Нараховано податок на додану вартість з суми винагороди

703

641/ПДВ

8,33

6

Перераховано ЕГ з електронного гаманця Агента на електронний гаманець Користувача

033

1 000

7

Комісію за придбання ЕГ віднесено на витрати

93

3772

5

8

Відображено заборгованість перед Генеральним агентом  по реалізованих ЕГ

685

3772

1 000

9

Проведено залік зустрічних однорідних вимог

3772

3771

1 005